Algemeen

 • De examens worden in een groepje van maximaal 12 cursisten afgenomen op de hoofd cursuslocatie. Aanmelden kan via de inschrijvingspagina.
 • Voor annulering van een in overleg ingepland individueel examen gelden andere voorwaarden. Dit kan zonder kosten tot 48 uur voor aanvangstijd. Als daarna wordt geannuleerd wordt 50% van het examengeld gerekend als compensatie voor de gereserveerde werktijd.
 • De praktijk wordt afgenomen doordat je een (onderdeel van) de massage geeft. Bij groepsexamens doe je dit op een medecursist(e). Bij een examen op aanvraag kun je de examinator masseren of een proefpersoon of medecursist meenemen om te masseren. De examinator zal op een lijst de correctheid van uitvoering van de handelingen bijhouden.
 • Als je bent geslaagd voor het examen van een van de onderdelen van de massage opleiding (minstens een 6), krijg je een getuigschrift voor het betreffende onderdeel. Op het getuigschrift staat je cijfer vermeld.
 • Het toesturen van gekopieerde boekverslagen heeft tot gevolg dat je gediskwalificeerd wordt, dat het diploma niet wordt verstrekt en dat er geen mogelijkheid meer bestaat om de opleiding af te ronden. Daarnaast word je uit de groep Anand cursisten verwijderd.
 • Het slagingspercentage is tot nu toe ongeveer 85%

Sportmassage (Combi Ontspanningsmassage / Klassieke Massage)

Het examen voor de cursussen ontspanningsmassage en klassieke massage wordt in 1 examen (3u) afgenomen.

Exameneisen voor het examen sportmassage (combinatie van ontspanning- en klassieke massage) zijn als volgt:

Theorie:

Het theorie gedeelte wordt afgenomen door middel van schriftelijke meerkeuzevragen. Je krijgt na inschrijving toegang tot het online theorie examen. Je hebt 30 minuten om het examen af te ronden (25 meerkeuzevragen). Na inloggen begint de tijd te tellen, dus bereid het goed voor, log pas in als je hebt geleerd. Tijdens de toets heb je niet de mogelijkheid om terug te gaan naar de vorige vraag. Gebruik je tijd dus goed per vraag. Je hebt 1 herkansingsmogelijkheid. Als je het examen succesvol hebt afgelegd, kun je direct een certificaat uitprinten. Neem dit certificaat mee naar het praktijk examen.

Theoretische kennis die nodig is:

 • Het werkboek uit je hoofd leren.
 • Alle namen van de spieren die worden genoemd in het werkboek zowel in Nederlands als latijn uit het hoofd kennen. Daarnaast verwacht ik van je dat je origo en insertie en functie van deze spieren weet te omschrijven.
 • Het kennismakingsgesprek (anamnese) goed kunnen uitvoeren, hier krijg je schriftelijk vragen over (je hoeft het gesprek dus niet uit te voeren)
 • Handboek Massage, (256 blz, Wendy Kavanagh, Veltman Uitgevers B.V.)
  ISBN10: 9048301440 goed doorlezen, er worden een paar algemene vragen over gesteld.

Praktijk:

 • Minstens 20 algehele massages gegeven (in totaal minstens 25 uur), los van de cursus (aantoonbaar op een A4 waarop datum, naam en handtekening van de persoon die is gemasseerd).
 • Ingeschreven voor minstens 2 dagen stage bij een of meerdere cursussen die deel uitmaken van de opleiding wellness masseur. Zie voor meer informatie de stage handleiding.
 • Het praktijkexamen wordt afgenomen doordat je een deel van de massage laat zien. De bedoeling is dat je hier de combinatie van ontspanningsmassage en klassieke massage laat zien voor 1 deel van het lichaam. De verschillende mogelijke opdrachten zijn:
  • sederend (nadruk op ontspannen) of activerend (nadruk op klassiek, stevig)
  • sportmassage achterkant benen,
  • sportmassage onderrug,
  • sportmassage bovenrug, nek- en schouders,
  • sportmassage arm
  • sportmassage voorkant benen.
  • De specifieke opdracht wordt aan het begin van het praktijkexamen medegedeeld.

Meenemen:

 • 1 persoons matrasovertrek, 1 strandlaken, 2 handdoeken, massage olie (op basis van natuurlijke ingredienten: weleda, volatile of pure amandelolie), lijst met daarop aangeduid de 20 gegeven massages, pen en papier.

Inschrijven:


Ayurvedische Massage 

Hoe gaat het examen ayurvedische massage in zijn werk, wat moet je weten en kunnen en wat moet je meenemen?

De exameneisen voor de ayurvedische massage zijn als volgt:

Theorie:

Het theorie gedeelte wordt afgenomen door middel van schriftelijke meerkeuzevragen. Je krijgt na inschrijving toegang tot het online theorie examen. Je hebt 30 minuten om het examen af te ronden (25 meerkeuzevragen). Na inloggen begint de tijd te tellen, dus bereid het goed voor, log pas in als je hebt geleerd. Tijdens de toets heb je niet de mogelijkheid om terug te gaan naar de vorige vraag. Gebruik je tijd dus goed per vraag. Je hebt 1 herkansingsmogelijkheid. Als je het examen succesvol hebt afgelegd, kun je direct een certificaat uitprinten. Neem dit certificaat mee naar het praktijk examen.

Theoretische kennis die nodig is:

 • Lees het werkboek goed door. Hoofdzaken die van belang zijn: Wat is ayurveda, Tridosha en de vijf elementen, Kenmerken Vata type, Kenmerken Pitta type, Kenmerken Kapha type, Constitutie vaststellen, Evaluatie van je ware constitutie (prakruti), Evaluatie van je momentele constitutie (vikruti), Voedingsmiddelen,
  Ayurveda en de seizoenen, Tips en richtlijnen voor een massagesessie, Voorbereiding,
  De massageruimte, Kennismaken, Ayurvedische massage olie, Marmapunten.

Lees de boeken over ayurvedische massage van de literatuurlijst:

 • Ayurveda in de praktijk; grondbeginselen, diagnosemethode, leefwijze, voeding / Anil Kumar Mehta (265 blz) – Panta Rhei, ISBN 9789088401343
 • The Encyclopedia of Ayurvedic Massage (320 blz., dr. John Douillard, uitg.North Atlantic Books/ California) ISBN 9781583946947

Praktijk:

 • Toon aan dat je minstens 20 algehele massages hebt gegeven, los van de cursus (neem een A4 mee waarop datum, naam en handtekening van de persoon die is gemasseerd).
 • Als je alleen examen doet voor de ayurvedische massage: Je loopt minstens 2 dagen stage bij de cursus ayurvedische massage. Als je de opleiding wellness masseur volgt, graag aantonen dat je minstens 2 dagen stage hebt ingeroosterd bij cursussen die onderdeel zijn van de opleiding.
 • Het praktijkexamen wordt afgenomen doordat je een door de examinator aan te duiden deel van de massage geeft. Er wordt uiteraard niet voor aanvang van het examen doorgegeven welk deel van de massage je laat zien. Je laat je bekwaamheid zien op een medecursist.
 • Na uitvoering van de massage wordt deze samen besproken en wordt de beoordeling bekend gemaakt.
 • De indeling is: Voorbereiding 30 min (theorie certificaten, stage deelname, oefenlijsten documenteren, opdrachten verdelen). Praktijk examen: 45 minuten cursisten groep 1, bespreking examen 20 min. 45 minuten cursisten groep 2 . Bespreking 20 min. Uitreiking getuigschriften 20 min.
 • Het maken van ayurvedische massage olie is geen onderdeel van het examen. Het is dan ook niet nodig om bij het examen een massage olie te maken die precies op de dosha van de cliënt is afgestemd. Je hoeft geen test af te nemen en ook niet ter plaatse een persoonlijke massage olie te maken. Het meenemen van de drie dosha olies is alleen om ervoor te zorgen dat je bij het uitvoeren van een massage op een specifieke dosha ook de juiste massage olie kunt gebruiken.

Meenemen:

 • Theorie certificaat, 1 persoons matrasovertrek, 1 strandlaken, 2 handdoeken, ayurvedische massage olie voor elk van de doshas (vata, pitta en kapha), lijst met daarop aangeduid de 20 gegeven massages, pen en papier.

Inschrijven:

Thaise Yoga Massage

Hoe gaat het examen Thaise massage in zijn werk, wat moet je weten en kunnen en wat moet je meenemen?

klik hier om je in te schrijven voor het examen Thaise yoga massage

De exameneisen voor de Thaise massage zijn als volgt:

Theorie:

 • Een Studieverslag yoga massage maken. Dit graag minimaal 7 dagen voor aanvang van het examen toesturen per e-mail
  • Aanbevolen uitwerking van het studieverslag: Totaal aantal pagina’s per studieverslag: 4 A4, lettergrootte 12 punts. Bestaande uit:
  • Boekverslag (2 A4): een korte samenvatting van het boek “Encyclopedia of Thai Massage van Pierce Salguiero”
  • Documentatie van minimaal 25 oefen uren. Dit gaat niet over de cursus, maar over de oefenuren daarna. Een lijst (1 A4), waarop datum, soort en duur van de sessie en onderaan opgeteld het aantal uur.
  • Eigen ervaringen (1 A4): een verslag van je ervaringen met het geven van de yoga massage / de ervaringen van cliënten die deze massage hebben ontvangen.
 • Het theorie examen duurt 20 minuten. Naast dat ik je verslag zal doorlezen en daarover zo nodig enkele vragen zal stellen, zal ik je ook vragen om de precieze locatie, inclusief begin en eindpunt van alle Sen (energiebanen) aan te wijzen.

Praktijk:

 • Aantonen dat je minstens 25 uur hebt geoefend, los van de cursus (neem een A4 mee waarop duur van de massage, deel van de massage, datum, naam en handtekening van de persoon die is gemasseerd).
 • minstens 2 dagen stage hebben gelopen bij 1 of meerdere cursussen van de opleiding yoga massage en stoelmassage. Dit mag niet dezelfde stage zijn als die je voor het stoelmassage examen opgeeft.
 • Het praktijkexamen wordt afgenomen doordat je (een willekeurig deel van de) massage moet geven. Er wordt uiteraard niet van tevoren doorgegeven welk deel van de massage je moet laten zien. Het praktijkgedeelte van het examen duurt 30 minuten.
 • Na uitvoering van de massage wordt deze samen besproken en wordt de beoordeling bekend gemaakt.

Meenemen:

 • 2 persoons matrasovertrek, makkelijke kleding, lijst met daarop aangeduid de 20 gegeven massages of 25 uur massage, pen en papier.

Inschrijven


Afronden Opleiding Wellness Masseur

Voor het afronden van de 1-jarige opleiding tot wellness masseur, graag een mail sturen naar in**@an***.nl waarin je aangeeft dat je graag het diploma masseur wilt ontvangen. Je krijgt na aanleveren van de benodigde materialen binnen 14 dagen je diploma thuisgestuurd.

In de mail geef je aan:

 • wanneer je elke cursus die deel uitmaakt van de opleiding hebt gevolgd
 • wanneer je de stages hebt gevolgd (totaal 6 dagen)

Bij de mail graag de volgende bijlagen meesturen:

 1. scan getuigschrift ontspanning- en klassieke massage
 2. scan getuigschrift ayurvedische massage
 3. Verslag over intuïtieve ontwikkeling, bestaande uit een boekverslag en studieverslag (totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts). Het is de bedoeling dat je het boek doorleest en naast de intuïtie cursusdag in totaal 15 uur oefent met intuïtieve ontwikkeling. Het boekverslag gaat in principe over het boek van Linda Keen: Intuïtieve ontwikkeling. Op aanvraag kan ook een ander boek met vergelijkbare inhoud worden gekozen. Het studieverslag houdt in een verslag van je ervaringen met intuïtieve ontwikkeling in je dagelijks leven, gebaseerd op de 15 oefen uren. De oefen uren dienen te worden gedocumenteerd met een lijst waarop datum, soort en duur van de oefening en onderaan opgeteld het aantal uur.
 4. Verslag over meditatie, bestaande uit een boekverslag en studieverslag (totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts). Het is de bedoeling dat je het boek doorleest en naast de meditatie cursusdag in totaal 15 uur oefent met meditatie. Het boekverslag kan gaan over het boek van Osho: Meditatie de eerste en de laatste vrijheid of over  zowel het boek ‘de kracht van het nu’ als het werkboek van de kracht van het nu van Eckhart Tolle. Het studieverslag houdt in een verslag van je ervaringen met meditatie in je dagelijks leven, gebaseerd op de 15 oefen uren. De oefen uren dienen te worden gedocumenteerd met een lijst waarop datum, soort en duur van de oefening en onderaan opgeteld het aantal uur.
 5. Het toesturen van gekopieerde boekverslagen heeft tot gevolg dat je gediskwalificeerd wordt, dat het diploma niet wordt verstrekt en dat er geen mogelijkheid meer bestaat om de opleiding af te ronden. Daarnaast word je uit de groep Anand cursisten verwijderd.

Als alles compleet is en goed is bevonden krijg je het diploma wellness masseur binnen 14 dagen per post toegestuurd.

Afronden acupressuur opleiding

Voor het afronden van de 1-jarige acupressuur opleiding, graag een mail sturen naar in**@an***.nl waarin je aangeeft dat je graag het diploma acupressuur wilt ontvangen. In de mail geef je aan:

 • wanneer je elke cursus die deel uitmaakt van de opleiding hebt gevolgd
 • wanneer je de stages hebt gevolgd (totaal 4 dagen)

Bij de mail graag de volgende bijlagen meesturen:

 1. Studieverslag Thai Yoga Massage.
  • Aanbevolen uitwerking van het studieverslag: Totaal aantal pagina’s per studieverslag: 4 A4, lettergrootte 12 punts. Bestaande uit:
  • Boekverslag (2 A4): een korte samenvatting van het boek “Encyclopedia of Thai Massage van Pierce Salguiero”
  • Documentatie van minimaal 25 oefen uren. Dit gaat niet over de cursus, maar over de oefenuren daarna. Een lijst (1 A4), waarop datum, soort en duur van de sessie en onderaan opgeteld het aantal uur.
  • Eigen ervaringen (1 A4): een verslag van je ervaringen met het geven van de yoga massage / de ervaringen van cliënten die deze massage hebben ontvangen.
 2. Studieverslag Stoelmassage, Totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts. Onderdelen:
  • oefenlijst met daarop aangeduid de 60 massages of 25 oefenuren met deze massage,
  • een beschrijving  van je ervaringen met stoelmassage (en/of ervaringen van je cliënten)
  • een samenvatting van Stoelmassage, Tony Neuman, 164 pagina’s, Ankh Hermes BV, ISBN 10: 9020244051
 3. Studieverslag Chakra Yoga. Totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts. Onderdelen:
  • oefenlijst met daarop aangeduid de 15 oefenuren chakra yoga (cursus telt niet mee)
  • een beschrijving  van je ervaringen met chakra yoga
  • een samenvatting van het werkboek chakra yoga; Anodea Judith, ISBN 9789401303040, E-book, 477 pagina’s
 4. Studieverslag Triggerpoint Therapie. Totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts. Onderdelen:
  • oefenlijst met daarop aangeduid de 15 oefenuren triggerpoint therapie (cursus telt niet mee)
  • een beschrijving  van je ervaringen met triggerpoint therapie
  • een samenvatting van het Handboek Triggerpoint therapie van Amber Davies / Clair Davies, ISBN 9789401302098, 364 pagina’s, e-book of paperback.
 5. Studieverslag Voetreflexmassage. Totaal 4 A4, lettergrootte 12 punts. Onderdelen:
  • oefenlijst met daarop aangeduid de 15 oefenuren voetreflexmassage (cursus telt niet mee)
  • een beschrijving  van je ervaringen met voetreflexmassage
  • een samenvatting van Voetreflexologie: voor beginners, Stefanie Sabounchian, ISBN 9789401303781, 128 pagina’s
 6. Deelname Certificaat Chakra Yoga (dit krijg je als je de thuiscursus hebt afgerond).

Als alles goed is bevonden krijg je het diploma acupressuur per post toegestuurd.

Afronden opleiding massage en energiewerk

Voor het afronden van de 1-jarige opleiding massage en energiewerk, graag inschrijven via deze link voor het examen. Daarna graag een mail sturen naar in**@an***.nl waarin je aangeeft:

 • Dat je hebt ingeschreven voor het examen massage en energiewerk
 • wanneer je elke cursus die deel uitmaakt van de opleiding hebt gevolgd
 • wanneer je de stages hebt gevolgd (totaal 35 uur of 4 dagen, inclusief 2 dagen voor Reiki 3B)

Bij de mail graag de volgende bijlagen meesturen:

 1. Studieverslag van Holistic Pulsing. Achtergrondliteratuur: Tovi Browning, Leonon Media, 220 blz, ISBN10:9071501175
 2. Studieverslag van Chakra Massage. Achtergrondliteratuur: Werkboek Chakra’s, Anodea Judith, Altamira, E-book, 284 blz, ISBN: 9789401302326
 3. Studieverslag van Reiki 1. Achtergrondliteratuur: Het Reiki Vuur, Frank Arjava Petter, Panta Rhei, 140 blz, ISBN10: 9073207835, 
 4. Studieverslag van Reiki 2. Achtergrondliteratuur: Het oorspronkelijke Reiki hand-boek van dr. Mikao Usui, Panta Rhei, 79 blz, ISBN10: 9076771014, 
 5. Studieverslag van Reiki 3. Achtergrondliteratuur: The Essence of Reiki 3 – practitioner manual, Gary Malone, E-Book, 152 pagina’s, ISBN 9781301123971, september 2013 of een Nederlands alternatief: Het ABC van Reiki Auteur: Els Valkenburg-Walsteijn, E-Book, 331 Pagina’s, ISBN 9789082304107, oktober 2014. Het is niet nodig om voor dit onderdeel oefenuren te documenteren. Wel graag je ervaringen met Reiki 3 beschrijven. Hierbij gaat het dan om de ervaringen tijdens Reiki 3A en tijdens de stages (Reiki 3B)
 6. Deelname Certificaat Chakra Healing (dit krijg je als je de cursus hebt afgerond)

Aanbevolen uitwerking van bovenstaande studieverslagen:

 • Totaal aantal pagina’s per studieverslag: 4 A4, lettergrootte 12 punts. Bestaande uit:
  • Boekverslag (2 A4): een korte samenvatting van de achtergrondliteratuur
  • Documentatie van minimaal 15 oefen uren per onderwerp. Dit gaat niet over de cursus, maar over de oefenuren daarna. Reiki 1 en Reiki 2 zijn 2 aparte onderwerpen. Een lijst (1 A4), waarop datum, soort en duur van de sessie en onderaan opgeteld het aantal uur.
  • Eigen ervaringen (1 A4): een verslag van je ervaringen met het betreffende onderwerp

Naast het aanleveren van deze verslagen en het volgen van de cursussen zijn de exameneisen voor het diploma massage en energiewerk zijn als volgt:

Praktijk:

 • Het praktijkexamen wordt afgenomen doordat je mondeling een behandeling voorstelt aan de hand van een door de examinator gegeven klacht (bijvoorbeeld: hoofdpijn, nek- en schouderpijn, depressie, slapeloosheid, etc.) Je geeft een gecombineerde behandeling waarin zowel holistic pulsing, reiki als chakra energie massage aan bod komen. Daarnaast geef je relevante oefeningen mee voor de client om thuis te doen (denk aan de chakra healing).
 • Na uitvoering van de massage en de oefeningen wordt dit samen besproken en wordt de beoordeling bekend gemaakt.

Meenemen:

 • 1 persoons matrasovertrek, makkelijke kleding, lijst met daarop aangeduid de 30 gegeven behandelingen, de gevraagde verslagen uitgeprint.

Als alles goed is bevonden krijg je het diploma massage en energiewerk mee naar huis.

Klik hieronder op de datum om in te schrijven voor het examen


Afronden meditatie opleiding

De laatste sessie van de cursus meditatie les geven bij Raymond Besems is ook gelijk het moment om de meditatie opleiding af te ronden. Om het diploma te ontvangen boek je een afspraak in voor het afsluitend coaching gesprek via deze link.

Je stuurt na het inboeken van de afspraak uiterlijk 1 week voor aanvang van het coachingsgesprek per mail naar in**@an***.nl de volgende informatie toe:

 • wanneer je elke cursus die deel uitmaakt van de opleiding hebt gevolgd
 • wanneer je de stages hebt gevolgd (totaal 50 uur of 6 dagen, inclusief 2 dagen voor Reiki 3B)

In de bijlage van deze mail stuur je de volgende studieverslagen op:

 1. Studieverslag intuïtieve ontwikkeling. Achtergrondliteratuur: Linda Keen: Intuïtieve ontwikkeling. Op aanvraag kan ook een ander boek met vergelijkbare inhoud worden gekozen.
 2. Studieverslag meditatie. Achtergrondliteratuur: Osho, Meditatie de eerste en de laatste vrijheid. Als alternatief kan ook zowel het boek ‘de kracht van het nu’ als het werkboek van de kracht van het nu van Eckhart Tolle worden behandeld.
 3. Studieverslag Mindfulness. Achtergrondliteratuur: Mindfulness voor beginners, Jon Kabat-Zinn, Nieuwezijds b.v., 190 blz, ISBN10: 905712369X
 4. Studieverslag Chakra Yoga. Achtergrondliteratuur: werkboek chakra yoga; Anodea Judith, ISBN 9789401303040, E-book, 477 pagina’s
 5. Studieverslag Reiki 1. Achtergrondliteratuur: Het Reiki Vuur, Frank Arjava Petter, Panta Rhei, 140 blz, ISBN10: 9073207835, 
 6. Studieverslag Reiki 2. Achtergrondliteratuur: Het oorspronkelijke Reiki hand-boek van dr. Mikao Usui, Panta Rhei, 79 blz, ISBN10: 9076771014, 
 7. Studieverslag Reiki 3. Achtergrondliteratuur: The Essence of Reiki 3 – practitioner manual, Gary Malone, E-Book, 152 pagina’s, ISBN 9781301123971, september 2013 of een Nederlands alternatief: Het ABC van Reiki Auteur: Els Valkenburg-Walsteijn, E-Book, 331 Pagina’s, ISBN 9789082304107, oktober 2014. Het is niet nodig om voor dit onderdeel oefenuren te documenteren. Wel graag je ervaringen met Reiki 3 beschrijven. Hierbij gaat het dan om de ervaringen tijdens Reiki 3A en tijdens de stages (Reiki 3B)
 8. Studieverslag Cursus Meditatie Leraar. Achtergrondliteratuur: De zes rollen van de leraar, Handboek voor effectief lesgeven, Martie Slooter, 288 blz,  januari 2018, ISBN: 9789492525123
 • Het toesturen van gekopieerde boekverslagen heeft tot gevolg dat je gediskwalificeerd wordt, dat het diploma niet wordt verstrekt en dat er geen mogelijkheid meer bestaat om de opleiding af te ronden. Daarnaast word je uit de groep Anand cursisten verwijderd.

Aanbevolen uitwerking van bovenstaande studieverslagen:

 • Totaal aantal pagina’s per studieverslag: 4 A4, lettergrootte 12 punts. Bestaande uit:
  • Boekverslag (2 A4): een korte samenvatting van de achtergrondliteratuur
  • Documentatie van minimaal 15 oefen uren per onderwerp. Dit gaat niet over de cursus, maar over de oefenuren daarna. Reiki 1 en Reiki 2 zijn 2 aparte onderwerpen. Een lijst (1 A4), waarop datum, soort en duur van de sessie en onderaan opgeteld het aantal uur.
  • Eigen ervaringen (1 A4): een verslag van je ervaringen met het betreffende onderwerp
 • Het totale verslag is dan dus minimaal 8*4=32 pagina’s en maximaal 50 pagina’s

Afronden van de 3-jarige opleiding massage therapeut

Voor het afronden van de 3-jarige opleiding tot massage therapeut, graag een mail sturen naar in**@an***.nl waarin je aangeeft dat je graag het diploma massage therapeut wilt ontvangen. In de mail geef je aan:

 • wanneer je begonnen bent met de opleiding
 • Bij de mail graag de volgende bijlagen meesturen:
 1. scan diploma 1 jarige opleiding wellness masseur
 2. scan diploma 1 jarige opleiding acupressuur
 3. scan diploma 1 jarige opleiding massage en energiewerk