Basiscursus Ayurvedische Massage

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 369,00

Het grootste verlangen van een mens gaat uit naar een gezond, gelukkig en inspirerend leven.

Wat is precies een ayurvedische massage?


Van deze drie is gezondheid de belangrijkste, want zonder een goede gezondheid kan een mens zich niet gelukkig of geïnspireerd voelen. Een van de sleutels voor een goede gezondheid is het bezit van een lichaam dat voedingsstoffen op de juiste wijze opneemt en gifstoffen doeltreffend afvoert. Ons voedsel voorziet ons van de juiste voedingsstoffen, lichaamsoefeningen en massage zorgen voor een goede bloedsomloop, terwijl massage ons lichaam eveneens helpt om te groeien en zich te vernieuwen. Massage schenkt ons ook ontspanning. Doordat massage de circulatie van voedingsstoffen bevordert en het organisme ondersteunt bij het afvoeren van giftige stoffen, speelt massage een belangrijke rol bij het reinigen van het lichaam en het instandhouden van de gezondheid. Deze functie van reiniging maakt massage tot een buitengewoon heilzaam gereedschap voor een inspirerend en vreugdevol leven. De inherente vermogens van het lichaam worden erdoor aangeboord, zodat het gestimuleerd wordt om eiwitten goed te verteren, suikers om te zetten in glucose en allerlei enzymen te produceren. Door dagelijks met massage te werken kunnen wij ons lichaam verjongen.

In India wordt al vanaf de geboorte gebruik gemaakt van massage. Baby’s worden regelmatig met olie gemasseerd, ook wanneer ze huilen. Een moeder weet dat massage de bloedsomloop van haar kind versterkt. Een kind is, hoewel het zich voortdurend beweegt, niet in staat zelfstandig enige vorm van lichaamsoefening te doen. Totdat ze drie jaar oud zijn, worden kinderen daarom regelmatig dagelijks gemasseerd. Dan krijgen ze een of twee keer per week een massage, totdat ze zes jaar oud zijn. Ze zijn dan oud genoeg om massages uit te wisselen met anderen.

Tachtig procent van de bevolking van India leeft in dorpen waar deze traditie nog steeds levend is.
In landelijke streken is de wekelijkse massage een familiehappening, waar iedereen aan deelneemt. Vanwege het koortsachtige levensritme in de steden is het steeds moeilijker om deze traditie in stand te houden. Toch kan men in grote steden als Delhi, Bombay en Calcutta dikwijls een masseur ontdekken, met zijn mat en rekje met flessen olie, die ergens in een park of langs het strand zijn beroep uitoefent. De mensen in India vinden het prettig om gemasseerd te worden; ze weten dat een massage, als een goede vriend, vreugde en ontspanning geeft.

In Indiase tempels, op kalenders en in geïllustreerde spirituele boeken wordt dikwijls de god Vishnu afgebeeld, de Onderhouder, liggend op een slang, terwijl hij van zijn gemalin Laksmi een voet-massage krijgt. Dit beeld wijst erop dat massage zelfs voor de god Vishnu een geliefd tijdverdrijf is.

In het Indiase gezin kan massage helpen om een liefdevolle relatie tussen man en vrouw in stand te houden. Bij dit soort massages wordt doorgaans geen olie gebruikt; alleen de spieren worden zacht gekneed en gewreven. Ook de oudere gezinsleden krijgen een massage, doordat kleinkinderen zich in hun spel tegen hen aandrukken.

Er bestaan in India ook ceremoniële massages. Tot op de dag van vandaag is een massage voorafgaand aan de bruiloft een verplichte ceremonie, die stamt uit de hindoe-traditie. Zij heeft tot gevolg dat de huid gaat glanzen en dat bruid en bruidegom zich ontspannen, zodat ze er fris en gezond uitzien. Voor de bruidegom kan de massage ook een versterking van zijn mannelijkheid en psychische kracht betekenen. De massage wordt uitgevoerd met natuurlijke kruiden en oliën, waardoor de bruid er mooier uitziet en lekker ruikt.

Een andere verplichte traditionele massage is de massage die gedurende  veertig dagen na de bevalling dagelijks gegeven wordt aan de moeder. Traditioneel gezien is dit de periode dat de vrouw een volledige lichaamsreiniging doet, waarna zij weer kan terugkeren naar haar dagelijkse werk of huishoudelijke taken.

 De oude wetenschap der Indiase massage is beschreven door Valmiki, de eerste Sanskrietdichter, in zijn episch gedicht Ramayana. De Perzische en Griekse (Unani) systemen van massage hebben sterk een stempel gedrukt op de massagevormen die zich in het Westen ontwikkeld hebben. Tussen de Perzische en Griekse massage en de Ayurvedische massage bestaan veel overeenkomsten. Unani maakt eveneens gebruik van de drie lichaamsvochten en van gelijksoortige kruiden, specerijen, recepten en oliën. Het streven naar een gelukkig en gezond leven, dat in deze drie culturen aanwezig is, komt tot uitdrukking in overeenkomstige stijlen van martiale kunsten en massagetechnieken. Vanwege de wederzijdse beïnvloeding lijken de massagestreken uit het Oosten en het Westen opvallend veel op elkaar.

Als respons op de toegenomen spanning en zorgen in een wereld vol hebzucht en concurrentie neemt in het Westen de belangstelling voor massage toe. Door de toegenomen verontreiniging van lucht en water en door geluidsoverlast worden onze zintuigen voortdurend geprikkeld. Bovendien worden onze klieren door het gebruik van allerlei conserveringsmiddelen voortdurend te veel gestimuleerd. Door het gebruik van verpakte en voorgekookte levensmiddelen dringen chemische stoffen steeds dieper door in de cellen van ons lichaam. Verse melk van de koe lijkt wel een droom, terwijl verpakte melk vol zit met chemicaliën. Er worden bijna geen granen en groenten meer verbouwd zonder kunstmest. Om een goede gezondheid te bewaren hebben wij geen andere keus dan manieren te leren om deze vergiften uit ons lichaam te verdrijven, en wel met dezelfde regelmaat als waarmee wij ze opnemen. Massage is een van de weinige remedies die dit bewerkstelligen.

Regelmatige massage, samen met het nuttigen van organisch geteeld voedsel en zuiver water, en lichaamsoefeningen in natuurlijk zonlicht en een onvervuilde omgeving, kunnen zeer heilzaam zijn.

Massage is werkzaam op zowel het lichamelijke als geestelijke niveau. Alle lichaamsfuncties worden erdoor gestimuleerd – afweersysteem, ademhaling, zenuwen, endocriene klieren, bloedsomloop, spieren, skelet, spijsvertering en lymfevatenstelsel. Op geestelijk niveau werkt massage ontspannend, met name wanneer men positieve gevoelens koestert voor degene door wie men gemasseerd wordt. Massage helpt het lichaam om zichzelf te helen. Door zich losjes en op een natuurlijke manier te concentreren op het lichaamsdeel dat behandeld wordt, kan de ontvanger,

wanneer en waar hij dit nodig heeft, positieve en vitaliserende energie aan zichzelf schenken. Massage kan onze geest ertoe brengen niet langer af te dwalen en kan een volmaakte ontspanning teweegbrengen, mits het om een massage gaat die geen pijn doet. Zelfmassage biedt alle bovengenoemde voordelen, uitgezonderd de kalmerende aanraking van de ander, die op zichzelf al wonderen kan doen.